Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W RZESZOWIE   

   

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.  

 

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Rzeszowie
ul. Konopnickiej 5
35-211 Rzeszów
 e-mail: wkurzeszow@wp.mil.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
7.30 - 17.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30

  Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00


WAŻNA INFORMACJA!!!
W dniu 27 maja 2016 r. (piątek) urząd jest nieczynny.
Jednocześnie informujemy że 4 czerwca 2016 r. (sobota) jest dla WKU dniem pracy.
(czytaj więcej)

ĆWICZENIA WOJSKOWE W TRYBIE OCHOTNICZYM
Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie przyjmuje wnioski o odbywanie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy w trybie ochotniczym. szczegóły>>

NABÓR DO STUDIUM OFICERSKIEGO
NA POTRZEBY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

(czytaj więcej)


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KORPUSIE PODOFICERÓW
Informujemy, że w lipcu 2016 r. rozpocznie się turnus służby przygotowawczej w korpusie podoficerskim. Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej w/w turnusie prosimy o kontakt telefoniczny z Wojskową Komenda Uzupełnień w Rzeszowie (tel. 261 156 119, 261 156 102) lub osobisty do dnia 25.05.2016 r.
Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów prowadzone są w dniach od 30.05.2016 r. do 31.05.2016 r. w godzinach od 08:00 do 13:00 w pokoju nr 102.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będzie trwało od 05.07.2016 r. do 30.11.2016 r.

NABÓR NA KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE
ŻOŁNIERZY REZERWY W 2016R.

Informacje ogólne, Terminy kursów

VADEMECUM REZERWISTY
W związku z zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z obu obszarów.
(czytaj więcej)


  ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO PRZEGLĄDANIA I KORZYSTANIA
Z USŁUG STRONY INTERNETOWEJ
www.obywatel.gov.pl

Opublikowany na niej został pierwszy pakiet kart o najpopularniejszych usługach administracji rządowej napisany prostą polszczyzną.
Szczególnie polecamy zakładkę: Służba wojskowa

Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca się z prośbą o zgłaszanie rodziców, których troje i więcej dzieci pełniło czynną i zawodową służbę wojskową.
Informacje te przyczynią się do uhonorowania rodziców medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju". Proszę o kontakt pocztowy lub na adres e-mail:
wkurzeszow@wp.mil.pl
 


 

 

   CZAS OCHOTNIKÓW

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia. szczegóły >>


UDZIELANIE INFORMACJI NA KORESPONDENCJĘ
OTRZYMYWANĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 §2 ustawy z snia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poźn. zm.), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać conajmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szcególnych".
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH UTRACONE WYNAGRODZENIE
Z TYTUŁU ODBYTYCH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH