Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie

                  

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego oraz miasta Rzeszów.

WKU Rzeszów podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.

 

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

 

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Rzeszowie
ul. Konopnickiej 5
35-211 Rzeszów
 e-mail: wkurzeszow@wp.mil.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
7.30 - 17.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30

 

 Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00W związku z otrzymaniem zadań rekrutacyjnych na III turnus służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych informuję, że uruchomiono proces powoływania ochotników do niżej wymienionych jednostek wojskowych:
- Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, specjalność: obsługa moździerza, obsługa ppk
- Centrum Szkolenia SP w Koszalinie, specjalność: obsługa techniczna przyrządów artylerii
- Centrum Szkolenia Log. Grupa k/Grudziądza, specjalność: kierowca kat. B/ratownik, kierowca kat. B
- Centrum Szkolenia WL w Poznaniu, specjalność: strzelec karabinka
- Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, specjalność: obsługa radiostacji małej mocy
- 23 pułk artylerii w Bolesławcu, specjalność: wartownik
- 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, specjalność: wartownik
- 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, specjalność: wartownik
- 6 bdow SP Śrem, specjalność: obsługa radiostacji małej mocy, kierowca kat. B/obsługa radiostacji małej mocy
- 2 pułk inż. w Inowrocławiu, specjalność: rozminowania, saper
- Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim, specjalność: regulacja ruchu, wartownik

W dniach od 03.08.2015 r. do 21.08.2015 r. prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne na III turnus służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień                  w Rzeszowie w godz. 830 do  1300.
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:
- wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści złożonych świadectw oraz innych dokumentów;
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
- potrzeby SIŁ Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.
Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje do kształcenia w ośrodku szkolenia, oraz motywacje do pełnienia służby przygotowawczej.


NIE ZWLEKAJ I SKONTAKTUJ SIĘ  Z WKU RZESZÓW

Informację uzyskasz pod nr telefonów 261156119, 261156102,
lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rzeszowie, ul. Konopnickiej 5,

Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca się z prośbą o zgłaszanie rodziców, których troje i więcej dzieci pełniło czynną i zawodową służbę wojskową. Informacje te przyczynią się do uhonorowania rodziców medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju". Proszę o kontakt pocztowy lub na adres e-mail: wkurzeszow@wp.mil.pl

 CZAS OCHOTNIKÓW
Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.
szczegóły >>

 

 

Od 1 marca 2015 roku, dzwoniąc do abonentów sieci w resorcie obrony narodowej należy wybrać prefix 261, co oznacza, że wybrany numer będzie wyglądał następująco:

261 xxx xxx

(gdzie xxx xxx  to 6 cyfr z dotychczasowego numeru wojskowego - MON).


 UDZIELANIE INFORMACJI NA KORESPONDENCJĘ OTRZYMYWANĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 §2 ustawy z snia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poźn. zm.), którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać conajmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szcególnych".


Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

szczegóły: http://rzeszow.wku.wp.mil.pl/pl/8692.htmlWYPŁATA ŚWIADCZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH UTRACONE WYNAGRODZENIE

Z TYTUŁU ODBYTYCH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH


szczegóły: http://rzeszow.wku.wp.mil.pl/pl/5386_13260.html